Bent u op zoek naar veiligheidskundige ondersteuning voor bijv. de Risico-inventarisatie of VCA certificering?

Sandsure levert veiligheidskundige ondersteuning voor uw bedrijfsveiligheid.
Van risico-inventarisatie tot VCA bedrijfscertificering. Wij leveren deze diensten op regiebasis of conform vooraf besproken vaste tijden. U bepaalt wat u intern regelt en wat u via ons inkoopt.

Ook zijn er bedrijven die door drukte het volledige veiligheidsbeleid bij ons onderbrengen. We ondersteunen dan uw preventiemedewerker of leidinggevende bij maatregelen c.q. verbeteringen m.b.t. veiligheid op de werkvloer.  Tevens kunnen we voor u optreden als KAM-coördinator.

Samen met u kunnen wij de risico’s kaart brengen en u adviseren hoe u deze op praktische wijze het beste kunt aanpakken.
We gebruiken hiervoor dan ook uw bestaande documenten/kennis, u heeft er tenslotte al in geïnvesteerd.

VCA

Wanneer u een VCA bedrijfscertificering heeft of deze wilt behalen is actieve ondersteuning door een veiligheidskundige verplicht. Door onze  jarenlange ervaring op het gebied van VCA certificeringen, kunnen wij u zeker van dienst zijn. We zorgen voor praktische en werkbare vca procedures. Dit zodat VCA geen papieren tijger wordt, maar een toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Risico Inventarisatie

De Risico-inventarisatie & Evaluatie, kort RI&E of RIE genoemd, wordt gebruikt om de risico’s van uw bedrijf in kaart te brengen. Wij stellen overzichtelijke en werkbare RI&E’s op voor de meest uiteenlopende bedrijven, scholen en instellingen.

Een Risico-inventarisatie is maatwerk voor elke bedrijf en afhankelijk van de sector, het bedrijfspand en de bedrijfsvoering. Belangrijk is dat er inzicht is in de risico’s waarmee uw bedrijf of organisatie te maken heeft. Het doel is om voor alle risico’s een passende, werkbare en betaalbare maatregel te nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen .