VCA certificering Diever

VCA certificering in Friesland voor uw bedrijf,  kan via Sandsure in Diever.  Wij stellen de benodigde procedures op en begeleiden u tot en met de VCA certificering.
Uw VCA certificering is bij ons in goede handen. We zorgen dat de VCA op praktische en werkbare wijze in uw bedrijf wordt ingevoerd. Dit VCA geen blok aan uw been wordt maar serieus een toegevoegde waarde heeft voor uw bedrijf.

Wat is VCA?

VCA heeft alles te maken met veiligheid en veilig werken, dit om het aantal ongelukken te verminderen.
De VCA-procedures hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid. Deze  zijn maatwerk welke moeten passen bij het bedrijf en de bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedures zijn diverse VCA-documenten, zoals: handboek, werkplekinspectieformulieren, e.d.

Waarom VCA?

Door het hanteren van de VCA-procedures ontvangen uw medewerkers de juiste instructie m.b.t. veilig werken en worden zij ook gecorrigeerd als dat nodig is. Tevens wordt door de VCA-procedures uw bedrijfsvoering op dit punt ook ondersteund.
Steeds meer opdrachtgevers vragen om VCA gecertificeerde bedrijven. Om een opdracht te krijgen kan het zelfs het verschil maken of uw bedrijf wel of niet VCA gecertificeerd is.

Risico-inventarisatie

Omdat het bij VCA om beheersen van de risico’s gaat, is een goede Risico-inventarisatie & evaluatie(RI&E) onmisbaar. Ook deze RI&E kunnen we voor opstellen.

Meer informatie?

Wanneer u meer informatie wenst over VCA of een certificering, dan zijn we graag bereid om u vrijblijvend de benodigde informatie te verstrekken. U kunt met ons in contact komen door het invullen van het antwoordformulier, bij “contact”, u kunt natuurlijk ook telefonisch uw vragen stellen.