Moet elke risico-inventarisatie (RI&E) getoetst worden?

Zoals u in het schema kunt zien is het toetsen van de RI&E niet in alle gevallen verplicht.

Dus als u  < 25 medewerkers in dienst heeft en gebruik maakt van een erkend RI&E-instrument is de toetsing niet verplicht. In alle andere gevallen dus wel.
Zo’n Ri&e toetsing kunt u via ons laten uitvoeren.

Wie mogen de RI&E toetsen?

Een  gecertificeerde Arbo kerndeskundige mag de RI&E toetsen.
Dit zijn:

  • bedrijfsarts
  • hogere veiligheidskundige
  • arbeidshygiënist
  • arbeids- en organisatiekundige.

 

 

Wat houdt het toetsen van de RIE precies in:

Bij toetsing van de RI&E  (risico-inventarisatie en evaluatie) beoordelen we of het document voldoet aan de richtlijnen van de Arbowet.

De beoordeeld bestaat uit op de volgende punten:

  • verplichte onderdelen benoemd
  • zijn alle aanwezige risico’s geïnventariseerd
  • is de evaluatie met prioriteitsstelling op de juiste wijze uitgevoerd
  • is er een Plan van Aanpak en voldoet dit
  • zijn de genoemde maatregelen in het PvA toereikend

Erkend (branche)Rie instrument

LET OP: ook als u een erkend (branche)Rie instrument gebruikt, wil dat niet zeggen dat er geen toetsing nodig is.
Dat kan zijn in gevallen waarbij er risico’s in uw bedrijf voorkomen, welke niet in het RIE instrument genoemd zijn.
Inventarisatie en evaluatie dient in die situaties alsnog plaats te vinden.

Dit om te voorkomen dat u RIE onvolledig is en ten onrechte denkt dat u alles goed geregeld heeft.

Een erkend (branche)Rie instrument is niet fout maar wordt soms niet op juiste wijze gebruikt.
Als dit gebeurd en het erkende (branche)Rie instrument dus niet getoetst is, merken deze bedrijven de tekortkoming  soms pas bij controle van de Arbeidsinspectie.

Dit kan ook zijn nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden en de RI&E onvolledig blijkt te zijn.
De inspectie kan dan aangeven dat de RIE onvolledig is en dat kan weer leiden tot problemen met de verzekeraar.

 

Wilt u informatie over de toetsing van uw RI&E of de kosten daarvan?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via 0521-344121 of via ons contactformulierContact