Risico-inventarisatie

De Risico-inventarisatie & Evaluatie, kort RI&E of RIE genoemd, wordt gebruikt om de risico’s van uw bedrijf in kaart te brengen. Wij stellen overzichtelijke en werkbare Risico-inventarisaties op voor de meest uiteenlopende bedrijven, scholen en instellingen. Een Risico-inventarisatie is maatwerk voor elke bedrijf en afhankelijk van de sector, het bedrijfspand en de bedrijfsvoering. Belangrijk is dat er inzicht is in de risico’s waarmee uw bedrijf of organisatie te maken heeft. Het doel is om voor alle risico’s een passende, werkbare en betaalbare maatregel te nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

De Wetgeving Risico-Inventarisatie

De risico-inventarisatie (RI&E)is wettelijk verplicht voor alle bedrijven die medewerkers in dienst hebben en in bepaalde situaties ook vrijwilligers, zij kunnen ten slotte ook aan risico’s blootgesteld worden. Bij meer dan 25 medewerkers dient de RI&E getoetst te worden door een arbodeskundige.  De Inspectie SZW controleert streng op de  aanwezigheid van de Ri&E en het Plan van aanpak

Plan van aanpak ( PvA ).

In het bijbehorende ‘plan van aanpak’ zijn de maatregelen opgenomen, om op concrete wijze de risico’s weg te nemen of te verminderen. Het mag duidelijk zijn dat de doelstelling van ieder bedrijf is de risico’s tot een minimum te beperken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen voor u een goede Risico-inventarisatie met het bijbehorende plan van aanpak opstellen, voor een betaalbare prijs. U kunt er ook voor kiezen om uw RI&E zelf uit te voeren, maar het blijkt in de praktijk dat dit lastiger is dan u denkt. Vaak blijft u met vragen of onduidelijkheden zitten en kost het u onnodig veel tijd. Wij begeleiden bedrijven bij het voeren van een goed Arbobeleid, bijv. door het assisteren van uw eigen preventiemedewerker. Tevens kunt u uw RI&E door onze gecertificeerde veiligheidskundige laten toetsen, om er zeker van te zijn dat u aan de geldende wetgeving voldoet. Klik hier voor info over toetsen van de Ri&e

Wilt u meer informatie over  de Risico-inventarisatie of wat we voor u kunnen betekenen?
Bel 0521-344121 of vul het contactformulier in.