Risico Inventarisatie basisscholen

De  Risico Inventarisatie & Evaluatie kort genoemd RIE voor basisscholen wordt opgesteld met de Arbomeester. Dit is een landelijke methode om de risico’s van uw school in kaart te brengen. Wij stellen het RIE rapport op en het bijbehorende Plan van Aanpak.

Een Risico Inventarisatie basisscholen is maatwerk voor elke school en afhankelijk van het gebouw, het aantal docenten en het aantal leerlingen. Tevens spelen factoren als een eigen gymzaal en of handenarbeidruimte een rol.

Belangrijk is dat er inzicht is in de risico’s waarmee uw school te maken heeft. Het doel is om voor alle risico’s een passende, werkbare en betaalbare maatregel te nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen .

De Wetgeving Risico Inventarisatie basisscholen

De Risico inventarisatie (RI&E)is wettelijk verplicht voor alle bedrijven en dus ook scholen, welke medewerkers in dienst hebben en in bepaalde situaties ook vrijwilligers. Bij meer dan 25 medewerkers dient de RI&E getoetst te worden door een veiligheidskundige. Daarnaast kan de RI&E ook een hulpmiddel zijn bij uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij een verbouwing  of problemen op het punt van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) .

Plan van aanpak ( PvA )

In het bijbehorende ‘plan van aanpak’ zijn de maatregelen opgenomen, om op concrete wijze de risico’s weg te nemen of te verminderen. Het mag duidelijk zijn dat de doelstelling van iedere school is de risico’s tot een minimum te beperken. Door regelmatig te evalueren, wordt dudielijk of de genomen maatregelen het beoogde effect hebben.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen voor u een goede risico inventarisatie met het bijbehorende plan van aanpak opstellen, voor een betaalbare prijs. U kunt er ook voor kiezen om uw RI&E zelf uit te voeren, maar het blijkt in de praktijk dat dit lastiger is dan u denkt. Vaak blijft u met vragen of onduidelijkheden zitten en kost het u onnodig veel tijd.
Wij begeleiden dan ook scholen bij het voeren van een goed Arbobeleid, bijv. door het assisteren van uw eigen preventiemedewerker. Tevens kunt u uw RI&E door onze kerndeskundige laten toetsen.

Wilt u meer informatie over  de RI&E of wat we voor u kunnen betekenen?
Bel 0521-344121 of vul geheel vrijblijvend het contactformulier in.

Aanvullende info m.b.t. de RI&E? klik hier