Ooit nagedacht over een cursus reanimatie? Sandsure verzorgt reanimatiecursussen aan bedrijven, scholen, instellingen en verenigingen en aan particulieren.
Reanimatie is een onmisbaar onderdeel van de Eerste Hulpverlening. Tijdens deze cursus wordt u voorbereid om een goede reanimatie uit te kunnen voeren. 
Voor onze cursus zijn diverse mogelijkheden, zoals In-company op uw locatie, als groep of individueel via open-inschrijving.

Waarom is reanimeren zo belangrijk?
In Nederland worden jaarlijks ruim 15.000 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dit zijn er 300 per week. In ongeveer 80% van de gevallen zal dit thuis gebeuren, ongeveer 20% vindt elders plaats. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op een hartstilstand toe.  Andere factoren die de kans op een hartaanval vergroten zijn een hoge bloeddruk, roken en een hoog cholesterol.( bron; Nederlandse Hartstichting )

Het vroegtijdig reanimeren van het slachtoffer ( binnen 4-6 minuten ) vergroot de levenskans en de kwaliteit van leven na een geslaagde reanimatie. Om die reden volgen steeds meer mensen een reanimatiecursus. Onze reanimatiecursussen worden gegeven conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.
N.B.: Nadat u deze cursus hebt afgerond, kunt u zich tevens aanmelden als burger hulpverlener. Wij ondersteunen initiatieven zoals: Hartslag.nu en Hartveilig Drenthe.

Inhoud van de cursus:
De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.
Tijdens het theoretische gedeelte leert u over het functioneren van het hart en wat er mis kan gaan. Tevens wordt uitgelegd wat reanimeren inhoudt en hoe dat moet. Ook wordt er aandacht besteed aan wat een reanimatie met u als hulpverlener doet en hoe u daarmee kunt omgaan.

Tijdens het praktische gedeelte wordt u volgens een vast protocol, in stappen het toepassen van een reanimatie aangeleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reanimatie poppen, waarbij uw praktische vaardigheden aangeleerd en getoetst worden door een van onze ervaren instructeurs. U leert tevens om een externe automatische defibrillator ( AED ) te gebruiken, om de kans op een geslaagde reanimatie te vergroten.
Om goed getraind te blijven worden onze deelnemers jaarlijks opgeroepen voor de herhalingscursus.

Wij verzorgen ook de cursusreanimatie van kinderen en baby’s. Sandsure is leverancier van diverse merken AED apparaten. Samen met u kijken we welk merk het beste bij u past.