Wij ontwerpen BHV- en ontruimingsplannen voor de bedrijven, scholen, instellingen, zorgboerderijen, kerken enz.
Ook kunnen we uw de bestaande BHV- en bedrijfsnoodplannen toetsen, en waar nodig aanpassen.

Om uw Bedrijfshulpverleningsorganisatie ( BHV-organisatie ) doelmatig te laten optreden is een calamiteiten-/ BHV-plan onmisbaar.
Natuurlijk is dit mede afhankelijk van de aard en grootte van uw onderneming. BHV- en ontruimingsplannen zijn dan ook maatwerk.
De procedures worden opgesteld aan de hand van mogelijke scenario’s.
Groot voordeel van deze plannen/procedures is dat ieder op dezelfde wijze optreedt en vooraf de verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd.

Onze BHV- en bedrijfsnoodplannen worden conform geldende regelgeving en normering opgesteld.
Wat houdt zo’n plan in? In dit plan staan nauwkeurig de procedures omschreven welke gevolgd moeten in geval van incidenten zoals: brand, EHBO, ontruiming, enz.

NB.: wij maken tevens calamiteitenplannen voor evenementen en feesten.

Opleiden en trainen van uw bedrijfshulpverleners

Uw kunt ook bij ons terecht voor de ( na ) scholing van uw bedrijfshulpverleners.
Wij verzorgen deze cursussen zowel incompany als per open inschrijving.
Onze BHV-cursussen zijn maatwerk en worden in samenspraak met onze klanten inhoud gegeven.

Als extra aanvulling kunnen we voor u verzorgen:

  • Bijeenkomsten met specifieke thema’s ( maatwerk );
  • Ontruimingsoefeningen met rapportage en evaluatie;
  • Het leveren van benodigde materialen zoals BHV-vesten, helmen, tassen, portofoons, verbandtrommels, AED apparaten, enz