Bedrijfshulpverlening

Sandsure adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Van het maken van bedrijfsnoodplannen tot het opleiden van Bedrijfshulpverleners (BHV’ers).
Een bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit een aantal eigen medewerkers welke een opleiding tot bedrijfshulpverlener ( BHV’er ) hebben gevolgd.

 

Door deze opleiding zijn ze in staat om, snel een inschatting te maken van een calamiteit bijv. een brand of ongeval en welke maatregelen er nodig zijn. Daardoor kunnen ze slagvaardig optreden in geval van calamiteiten.

Taken van de BHV

  • Alarmeren en eventueel evacueren conform de geldende interne instructies
  • Een beginnende brand blussen met een klein blusmiddel, waardoor ook schade beperkt blijft
  • Het verlenen van eerste hulp.
  • De BHV is binnen drie minuten operationeel om interne hulp moet kunnen worden bieden.
  • Voordeel van een goede bedrijfshulpverlening is dat dit de gevolgen van de calamiteit kan beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet?

Ieder bedrijf is verplicht om te zorgen voor de veiligheid van eenieder die zich in het object bevindt of op de grond behorende bij het object.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bepaalt mede de organisatie en invulling van de BHV voor betreffend bedrijf of object, waardoor is sprake is van het zorg op maat principe.

De opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en het aantal bedrijfshulpverleners, hun ( specifieke ) deskundigheid, ervaring en uitrusting hebben als uitgangspunt factoren zoals:

  • De aard, de grootte en de ligging van het bedrijf
  • De procedures zijn afgestemd op aanwezige gevaren
  • Het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers
  • Het aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen

Bedrijfsnoodplannen

Een goed Bedrijfsnoodplan (BHV-plan) is onmisbaar, uw BHV’ers kunnen hierdoor zo adequaat mogelijk kunnen optreden.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden/ vluchtwegplattegronden , zijn een onderdeel van het calamiteitenplan of Bedrijfsnoodplan.
De ontruimingsplattegronden geven duidelijk de locaties van de vluchtwegen weer, waardoor iedereen in geval van nood zeer snel het gebouw kan verlaten.
In de ontruimingsplattegrond zijn tevens de Locaties van de aanwezige brandblusmiddelen, verbandtrommels, AED, enz. weergegeven, snel vindbaar zijn en ingezet kunnen worden.

Deze ontruimingsplattegronden worden opgesteld/uitgevoerd conform geldende wetgeving en normeringen. Tevens kunnen we de plattegronden voorzien van beknopte instructies “Wat te doen”.., waardoor u alles in een overzicht aan de wand kunt bevestigen.
N.B.: Het is mogelijk om de plattegronden van uw eigen logo te voorzien, zodat deze meer gepersonaliseerd zijn..

Levering mogelijk in kliklijsten op A3 0f A4 formaat.