U kunt bij ons terecht voor uw Calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan), ontruimingsplan, ontruimingsplattegronden en BHV cursussen.  
Samen met u zorgen we ervoor dat uw bedrijf aan de wettelijk vereiste BHV zorgplicht voldoet.
We leveren nieuwe Calamiteitenplannen of kunnen uw bestaande BHV-plannen optimaliseren. Dit zodat deze aan de geldende normering voldoet.

Inhoud van het calamiteitenplan

Een Calamiteitenplan is onmisbaar om uw BHV-team adequaat op te laten treden. Realistische scenario’s vormen de basis voor een goed Calamiteitenplan. Deze komen voort uit de Risico-inventarisatie en uit uw eigen BHV-team.  Puntsgewijs worden wijze van alarmeren en al de te nemen maatregelen beschreven.  De maatregelen bij ongevallen, brand en of ontruiming worden apart beschreven.  Uw  BHV’ers zullen op dezelfde wijze optreden  wanneer de procedures exact en goed beschreven zijn.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn een essentieel onderdeel van een Calamiteitenplan. Hierop staan de locaties van de vluchtwegen, blusmiddelen, verbandtrommels, enz.  Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
De ontruimingsplattegronden worden ontworpen in Autocad. Al onze plattegronden worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende norm. Ook oude tekeningen bijv. vanuit een PDF-bestand omzetten behoort ook tot de mogelijkheden.  Zelfs als u helemaal geen tekening heeft, dan kunnen we deze voor u ontwerpen.

BHV-cursus

Naast plannen kunnen we tevens uw BHV’ers getraind houden. We verzorgen BHV basis cursussen en BHV herhalingscursussen. Onze BHV cursussen worden bij voorkeur op uw eigen locatie verzorgd. Hierdoor wordt de cursus nog beter op het werken de werkomgeving afgestemd.