Bent u op zoek naar een BHV-cursus?

Wij verzorgen zowel de basis BHV-cursussen als BHV-herhalingscursussen.
De BHV- cursus basis is bestemd voor hen die nog niet eerder een BHV-cursus gevolgd hebben.

Inhoud BHV cursus

De cursus bestaat uit de onderdelen:

  • Eerste hulp incl. reanimatie ( deze module kan ook aangepast op kinderen worden gegeven )
  • Ontruiming of evacuatie
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand met de kleine blusmiddelen

De deelnemers ontvangen een BHV diploma/certificaat en BHV-pas, na het succesvol afronden van de cursus.

Nascholing

Met de BHV herhalingscursus zorgt u ervoor dat uw BHV-kennis up to date blijft. Hierin worden de verplichte competenties getoetst en zo nodig opnieuw aangeleerd. ook worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening besproken.

Een cursus via ons is een BHV maatwerk cursus, waarbij deze zo goed mogelijk wordt afgestemd op de werkomgeving.
Wij hebben zowel eendaagse al meerdaagse BHV-cursussen.

Open inschrijving

Kleine groepen of individuele BHV’ers, kunnen gebruik maken van onze open inschrijvingen.


BHV maatwerk cursus


De BHV cursus kan door ons op diverse wijze verzorgd worden, op een van onze cursuslocaties of uw eigen locatie.
Een voordeel van de eigen locatie is dat we uw BHV’ers in de eigen werkomgeving kunnen trainen, waarbij ( wanneer dit mogelijk is ) gebruik wordt gemaakt van de eigen systemen.
Naast onze reguliere BHV verzorgen we ook maatwerk cursussen aan speciale doelgroepen bijv. mensen van WSW,
medewerkers van zorgboerderijen e.d., hiervoor gebruiken we speciaal op de doelgroepen afgestemde programma’s.
De cursus bestaat uit de onderdelen:
• Eerste hulp incl. reanimatie ( deze module kan ook aangepast op kinderen worden gegeven )
• Ontruiming of evacuatie
• Het beperken en bestrijden van een beginnende brand met de kleine blusmiddelen
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen de deelnemers een BHV diploma en BHV-pas.
Jaarlijks ontvangt u een herinnering kort voor het moment dat herhaling moet plaatsvinden.
We maken dan in overleg met u een afspraak wanneer dit kan plaatsvinden.
Wanneer wij de herhaling voor u mogen verzorgen, kunt u zelf onderwerpen aandragen, welke u in de herhalingslessen geïmplementeerd zou willen zien.
Dit om de lessen zoveel mogelijk op uw organisatie af te stemmen.
Al onze opleidingen worden uitgevoerd door een erkende vakdocent en voldoen aan de normen/eisen welke conform de Arbowet worden gesteld m.b.t. de Bedrijfshulpverlening.
N.B. Naast de BHV-cursussen verzorgen wij ook ( periodiek vereiste ) ontruimingsoefeningen met rapportage.