Bent u op zoek naar een BHV-cursus?

Wij verzorgen zowel de basis BHV-cursussen als BHV-herhalingscursussen.
De BHV-cursus basis is bestemd voor hen die nog niet eerder een BHV-cursus gevolgd hebben.

Inhoud BHV cursus

De cursus bestaat uit de onderdelen:

  • Eerste hulp incl. reanimatie (afgestemd op kinderen is ook behoort tot de mogelijkheden)
  • Ontruiming of evacuatie
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand met de kleine blusmiddelen

De deelnemers ontvangen een BHV diploma/certificaat en BHV-pas, na het succesvol afronden van de cursus.

Nascholing

Door het volgen van de BHV herhalingscursus blijft uw BHV-kennis up to date.
De verplichte competenties worden getoetst en zo nodig opnieuw aangeleerd.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening worden en wat dat voor u en uw werk inhoudt worden besproken.

Een cursus via ons is een BHV maatwerk cursus, waarbij deze zo goed mogelijk wordt afgestemd op de werkomgeving.
Wij hebben zowel eendaagse al meerdaagse BHV-cursussen.

Open inschrijving

Kleine groepen of individuele BHV’ers, kunnen gebruik maken van onze open inschrijvingen.


BHV maatwerk cursus

De BHV cursus is afgestemd op de wensen en werksituaties, van onze klanten. Deze kan op uw eigen locatie, of op een van onze locaties.

Een voordeel van de eigen locatie is dat we uw BHV’ers in de eigen werkomgeving kunnen trainen, waarbij ( wanneer dit mogelijk is ) gebruik wordt gemaakt van de eigen systemen.
Naast onze reguliere BHV verzorgen we ook maatwerk cursussen aan speciale doelgroepen bijv. mensen van WSW,
medewerkers van zorgboerderijen e.d., hiervoor gebruiken we speciaal op de doelgroepen afgestemde programma’s.
De cursus bestaat uit de onderdelen:
Eerste hulp incl. reanimatie ( afgestemd op kinderen, behoort tot de mogelijkheden)
Ontruiming of evacuatie
Het beperken en bestrijden van een beginnende brand met de kleine blusmiddelen
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen de deelnemers een BHV diploma en BHV-pas.

Jaarlijks sturen we u een u een herinnering kort voor het moment dat herhaling moet plaatsvinden.
We maken dan in overleg met u een afspraak wanneer dit kan plaatsvinden.
Wanneer wij de herhaling voor u mogen verzorgen, kunt u zelf onderwerpen aandragen, welke u in de herhalingslessen geïmplementeerd zou willen zien.
Dit om de lessen zoveel mogelijk op uw organisatie af te stemmen.
Uitsluitend erkende vakdocenten verzorgen onze opleidingen en cursussen.
De Arbowet stelt eisen aan de Bedrijfshulpverlening,  onze cursussen zijn hierop afgestemd. Ze bevatten de inhoud en onderwerpen welke hiervoor nodig zijn.
N.B. Naast de BHV-cursussen verzorgen wij ook ( periodiek vereiste ) ontruimingsoefeningen met rapportage.