Bent u op zoek naar een BHV-cursus in Drenthe ?

Arbo adviesbureau Sandsure uit Diever (Drenthe) verzorgt zowel de basis BHV-cursus als BHV-herhalingscursus.
De BHV-cursus basis is bestemd voor hen die nog niet eerder een BHV-cursus gevolgd hebben. De BHV-cursus voor de nascholing is bedoeld om de uw BHV geldig en up to date te houden.

BHV-cursus uw eigen locatie

Een BHV-cursus op uw eigen locatie is al mogelijk vanaf 7 deelnemers, waarbij uzelf faciliteert.
Een voordeel van de eigen locatie is dat we uw BHV’ers in de eigen werkomgeving kunnen trainen, waarbij ( wanneer dit mogelijk is ) gebruik wordt gemaakt van de eigen systemen.

De BHV-cursus bestaat uit de volgende onderdelen

Eerste hulp:

 • Bedrijfshulpverlener dient enkele regels betreffende eigen veiligheid in acht te nemen.
 • Kennis Vitale functies
 • Vaststellen van stoornissen in de vitale functies
 • Reanimatie en het bedienen van de AED
 • Verslikking
 • Wonden en wondverzorging, tevens Brandwonden
 • Herkennen en of behandelen van overige letsels, zoals bijv.: botbreuken, diabetes, oogletsels enz.
 • Aangevuld met persoonlijke wensen

Bij het onderdeel Eerste Hulp wordt gebruikt van een oefen(lotus) slachtoffer, welke diverse wonden grimeert en ziekte verschijnselen kan uitbeelden.

Na dit onderdeel is de cursist in staat om snel een diagnose te stellen bij een slachtoffer en adequaat de daarbij behorende maatregelen en of behandeling te starten. Dit in afwachting van de komst van, of het vervoer naar de externe professionele hulp.

Brand en ontruiming:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening en de handelwijze bij calamiteiten
 • Veiligheid
 • Gevaren van rook en brand
 • Kennis van de diverse blusmiddelen en hun toepassingen
 • Bestrijden van een beginnende brand
 • Communicatiemiddelen en alarmering zowel intern als extern.
 • Ontruiming (ontruimingsplan, vluchtroutes, taken BHV, ontruimingsprocedures)
 • Nazorg (zowel mensgericht als in materiaal opzicht)

De cursist wordt bij het onderdeel Brand en blussing de mogelijkheid geboden om echte blussing verrichten. Dit met gebruikmaking van kleine blusmiddelen, zoals schuim- en CO2 Blussers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open vuur onder gecontroleerde condities (brandbakken).

De deelnemers ontvangen een BHV diploma/certificaat en BHV-pas, na het succesvol afronden van de cursus.

Nascholing BHV-cursus

Met de BHV herhalingscursus zorgt u ervoor dat uw BHV-kennis up to date blijft. Hierin worden de verplichte competenties getoetst en zo nodig opnieuw aangeleerd. Ook worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening besproken.
Jaarlijks ontvangt u een herinnering tijdig voor het moment dat herhaling moet plaatsvinden.
We maken dan in overleg met u een afspraak wanneer dit kan plaatsvinden.
Wanneer wij de herhaling voor u mogen verzorgen, kunt u zelf onderwerpen aandragen, welke u in de herhalingslessen geïmplementeerd zou willen zien.
Dit om de lessen zoveel mogelijk op uw organisatie af te stemmen

Al onze cursussen worden uitgevoerd door een erkende vakdocent en voldoen aan de normen/eisen welke conform de Arbowet worden gesteld m.b.t. de Bedrijfshulpverlening.
N.B. Naast de BHV-cursussen verzorgen wij ook ( periodiek vereiste ) ontruimingsoefeningen met rapportage. Tevens adviseren we bedrijven bij het zaken als Arbo, veiligheid en BHV.