U bent ZZP’er en wilt voor een VCA gecertificeerd bedrijf werken?

Wat moet u regelen?

  1. Als ZZP’er VCA gecertificeerd worden zoals een bedrijf, is niet mogelijk.
  2. Wel kan een ZZP’er een VCA diploma halen en dus wordt er nog wel eens gesproken van  VCA persoonscertificering.

Het inzetten van een ZZP’er is onder de volgende voorwaarden mogelijk:

  1. Er moet een overeenkomst opgesteld worden waaruit duidelijk blijkt, dat u zelfstandig werkt en er geen sprake is van een werkgever/ werknemer relatie
  2. De ZZP’er is voldoende gekwalificeerd op VGM-gebied en beschikt over het diploma VOL-VCA
  3. De ZZP’er is voldoende gekwalificeerd voor zijn werkzaamheden
  4. Indien nodig beschikt de ZZP’er, over (aanvullende) kwalificaties. Bijv vanuit de SSVV Opleidingengids (NL) of het Register van Risicovolle Taken (BE)
  5. De zzp’er beschikt over een VGM risico-inventarisatie en -evaluatie van de eigen werkzaamheden
  6. Arbeidsmiddelen en (waar nodig) PBM’s  van de zzp’er moeten jaarlijks gekeurd zijn, conform de daarvoor geldende norm.

Informatie

Wilt u meer weten over VCA certificering en ZZP’er, dan kunt u contact met ons opnemen of een contactformulier invullen.