Arbo-advies bureau Sandsure ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van bedrijfsveiligheid en arbozaken.

Wij bieden:

 • Arbo-advies en ondersteuning voor uw Risico-inventarisatie
 • Veiligheidskundig advies en ondersteuning bij uw VCA-certificering, werkplekinspectie, quickscan enz.
 • Toetsing van uw risico-inventarisatie
 • Interim ondersteuning en begeleiding voor uw arbobeleid
 • Ondersteuning van uw preventiemedewerker

Wij geven antwoord op vragen over uw bedrijfsveiligheid.
Samen met u brengen wij de risico’s in kaart en adviseren u bij de te nemen maatregelen, zodat deze praktisch en werkbaar zijn.

Veilig werken

Iedere werkgever weet dat ongevallen niet goed zijn voor het bedrijf en de bedrijfsvoering.
Helaas is het zo, dat ongevallen soms gewoon niet te voorkomen zijn, waardoor u soms voor vervelende verassingen komt te staan.
Wel wordt u als werkgever geconfronteerd met de gevolgen en onderzoeken naar de oorzaak.

De volgende vragen zijn vaste onderdelen van zo’n onderzoek:

 • Hoe kon het ongeval gebeuren?
 • Was dit te voorkomen?
 • Zijn alle risico’s in het bedrijf recent in kaart gebracht en beoordeeld?
 • Wat heeft het bedrijf gedaan, zodat het ongeval voorkomen had kunnen worden?
 • Hebben medewerkers fouten gemaakt, waardoor er sprake kan zijn van verwijtbaarheid ?
 • Waren medewerkers voldoende geschoold en geïnformeerd over mogelijke gevaren/risico’s?
 • Was er voldoende toezicht, zodat er tijdig actie ondernomen had kunnen worden?

Veiligheidsstructuur

Bedrijven zijn zich natuurlijk bewust van het nut en de noodzaak veiligheid op de werkvloer.
Om de veiligheid in uw bedrijf goed regelen is specifieke kennis of opleiding vereist. Dit zodat alles met de laatste wetgeving en regelgeving klopt.
Wanneer u deze niet zelf heeft kunt u deze ook inhuren. Wij bieden externe veiligheidskundige ondersteuning, zodat u ontzorgt bent op dat punt.
Naast advies ondersteunt Sandsure bedrijven om een goede veiligheidsstructuur op te zetten, waarbij de arbo wetgeving het uitgangspunt dient.

Het uitgangspunt is daarbij de risico-inventarisatie en evaluatie , zodat alles afgestemd wordt op de risico’s van uw bedrijf.
Naast het opstellen van nieuwe documenten, maken we ook gebruik van uw eigen bestaande documenten/kennis, u heeft er tenslotte al in geïnvesteerd.
Uw volledige veiligheidsbeleid of arbozaken bij ons onderbrengen, behoort  tot de mogelijkheden.
Ondersteuning op regiebasis /urenbasis, is tevens mogelijk. Dat kan variëren van adviezen aan het management tot ondersteuning van de leidinggevende.