Wij bieden ook Vind ons Contact opnemen

Open inschrijving

Heuvelenweg 34 i

0521 - 344 121

Vluchtweg- en ontruimingsplattegronden

Wij ontwerpen ontruimingsplattegronden waar mogelijk vanuit bestaande Autocad-/bouwtekeningen.
Op deze plattegronden staan vluchtwegen, blusmiddelen en overige aanwezige veiligheidsmiddelen aangegeven.

Vluchtwegplattegronden, ook wel ontruimingsplattegronden genoemd, zijn een onderdeel van het calamiteitenplan of BHV-plan.
Deze dienen duidelijk de situatie weer te geven m.b.t. de vluchtwegen en aanwezige veiligheidsmiddelen, zoals brandblusmiddelen, verbandtrommels, enz.

Tevens kunnen we de plattegronden voorzien van beknopte instructies "Wat te doen"..
Deze plattegronden kunnen van uw eigen logo worden voorzien, en zijn opgesteld/uitgevoerd conform geldende wetgeving en normeringen.
Levering mogelijk in kliklijsten op A3 0f A4 formaat.