Sandsure begeleidt bedrijven bij het verkrijgen van een VCA certificering. Van het opstellen van de benodigde procedures, tot en met de certificering.
Door VCA binnen uw bedrijf te implementeren bent u er zeker van dat veiligheid, gezondheid en milieu een prominente rol innemen.

Waarom VCA?
Door VCA binnen uw bedrijf te implementeren bent u er zeker van dat veiligheid, gezondheid en milieu een prominente rol innemen. Door het hanteren van de VCA-procedures ontvangen uw medewerkers de juiste instructie m.b.t. veilig werken en worden zij ook gecorrigeerd als dat nodig is. Tevens wordt door de VCA-procedures uw bedrijfsvoering op dit punt ook ondersteund.
Steeds meer opdrachtgevers vragen om VCA gecertificeerde bedrijven. Om een opdracht te krijgen kan het zelfs het verschil maken of uw bedrijf wel of niet VCA gecertificeerd is.
Wat is VCA?
VCA heeft alles te maken met veiligheid en veilig werken, dit om het aantal ongelukken te verminderen.
Omdat er conform met vooraf vastgestelde procedures gewerkt wordt, kan er ook geen discussie ontstaan over wat nu wel of niet veilig is. De VCA-procedures hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu, deze procedures zijn maatwerk welke moeten passen bij het bedrijf en de bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedures zijn diverse VCA-documenten, zoals: handboek, werkplekinspectieformulieren, e.d.
Meer informatie?
Wanneer u meer informatie wenst over VCA of een certificering, dan zijn we graag bereid om u vrijblijvend de benodigde informatie te verstrekken. U kunt met ons in contact komen door het invullen van het antwoordformulier, bij “contact”, u kunt natuurlijk ook telefonisch uw vragen stellen.