Wij bieden ook Vind ons Contact opnemen

Open inschrijving

Heuvelenweg 34 i

0521 - 344 121

Ontruimingsplattegronden conform NEN-EN-ISO7010

Wij ontwerpen ontruimingsplattegronden conform NEN-EN-ISO7010 waar mogelijk vanuit bestaande Autocad-/bouwtekeningen. Tevens zetten we bestaande plattegronden om naar autocad/DGW.
Op deze plattegronden staan vluchtwegen, blusmiddelen en overige aanwezige veiligheidsmiddelen aangegeven.

Ontruimingsplattegronden, ook wel genoemd vluchtwegplattegronden, zijn een onderdeel van het calamiteitenplan of BHV-plan.
Deze dienen duidelijk de situatie weer te geven m.b.t. de vluchtwegen en aanwezige veiligheidsmiddelen, zoals brandblusmiddelen, verbandtrommels, enz.

Tevens kunnen we de plattegronden voorzien van beknopte instructies "Wat te doen".
Deze plattegronden kunnen van uw eigen logo worden voorzien, en zijn opgesteld/uitgevoerd conform geldende wetgeving en normeringen.
Levering mogelijk in kliklijsten op A3 0f A4 formaat.