Wij bieden ook Vind ons Contact opnemen

Open inschrijving

Heuvelenweg 34 i

0521 - 344 121

Informatie over bedrijfshulpverlening voor bedrijven, scholen en instellingen

Informatie over bedrijfshulpverlening.

Bedrijfshulpverlening bestaat uit een aantal eigen medewerkers welke een opleiding tot bedrijfshulpverlener (BHV'er) hebben gevolgd.
Deze opleiding stelt hen in staat om, snel een inschatting te maken van een calamiteit bijv. een brand of ongeval en welke maatregelen er nodig zijn.

  • Alarmeren en eventueel evacueren conform de geldende interne instructies
  • Een beginnende brand blussen met een klein blusmiddel
  • Het verlenen van eerste hulp.

In de praktijk betekent dit, dat er binnen drie minuten interne hulp moet kunnen worden geboden. Voordeel van een goede bedrijfshulpverlening is dat dit de gevolgen van de calamiteit kan beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering hiervan zo min mogelijk schade ondervindt.
Bedrijfshulpverlening en de organisatie daarvan maakt deel uit van het Arbeidsomstandighedenbeleid.

Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet over bedrijfshulpverlening?

Ieder bedrijf is verplicht om te zorgen voor de veiligheid van een ieder die zich in het object bevindt of, op de grond behorende bij het object.
De Risico Inventarisatie & Evaluatie bepaald mede de organisatie en invulling van de BHV voor betreffend bedrijf of object, gebaseerd op het zorg op maat principe.
Bij de opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, het aantal aan te wijzen bedrijfshulpverleners, hun ( specifieke ) deskundigheid, ervaring en uitrusting, moet rekening worden gehouden met factoren zoals:

  • De aard, de grootte en de ligging van het bedrijf
  • De daarin aanwezige gevaren
  • Het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers
  • Het aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen

  Wilt u informatie over bedrijfshulpverlening? Bel vrijblijvend 0521 - 344 121 of vul ons contactformulier in, zodat we contact met u kunnen opnemen.