Wij bieden ook Vind ons Contact opnemen

Open inschrijving

Heuvelenweg 34 i

0521 - 344 121

Het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)

Met de Risico Inventarisatie & Evaluatie worden uw Risico's in kaart gebracht.

Wij zorgen ervoor dat al uw bedrijfsrisico’s op praktische wijze in kaart worden gebracht, geïnventariseerd. Vervolgens worden de risico´s op effect en urgentie geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten wordt een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de benodigde maatregelen met prioriteitstelling omschreven worden.

Iedere ondernemer weet dat hij aan de Arbowet moet voldoen d.w.z. risico's voorkomen en of beperken. Het kan best lastig om dit goed te regelen, zodat u aan de wet voldoet. Soms omdat de tijd of de benodigde kennis ontbreekt.
.
Tevens kunnen we uw bestaande Risico inventarisatie (RI&E) updaten en toetsen.
Onze documenten zijn niet ingewikkeld maar praktisch en duidelijk opgesteld. Dit zodat u als klant er zelf mee kunt werken.

Onze werkwijze kort uitgelegd:

  • Er vindt een gesprek plaats met leden van het management
  • Het bedrijf wordt bezocht, om gebouwgebonden factoren in kaart te kunnen brengen
  • De locatie- en beroepsgebonden factoren zullen schriftelijk in kaart gebracht worden
  • Nadat de RI&E is opgesteld ontvangt u een digitaal concept
  • Wanneer u akkoord bent dan wordt de RI&E definitief gemaakt, en per post aan u verzonden
  • Waar nodig zorgen we voor toetsing door een kerndeskundige

 

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

Arbeidskundige deel: o.a. arbo-beleid, werktijden, organisatie BHV, opleiding en scholingsbeleid.

Bouwkundig/technisch deel: o.a. een rondgang door het object en over de terreinen of op (externe)werkplekken waarbij gelet wordt op alle veiligheidsaspecten, zoals: o.a.  veiligheid in de werkruimten, bereikbaarheid van de veiligheidsmiddelen, keuringen van apparatuur en gereedschappen enz.

Plan van Aanpak:

Bij de risico inventarisatie RI&E behoort een Plan van aanpak, bestaand uit de geadviseerde te nemen benodigde maatregelen.
In dit document wordt bij elke relevant punt een maatregelen geadviseerd, met de termijn waarbinnen de maatregelen genomen zou moeten worden.

Het onderhoud van de RI&E

De RI&E is een levend document, d.w.z dat met de ontwikkelingen in uw bedrijf ook de RI&E  regematig aangepast moet worden.

Hierom is het dan ook zaak dat de RI&E jaarlijks een update krijgt.

Dit om te zien of:

  • De eerder gemaakte afspraken in het plan van aanpak zijn nagekomen
  • Genomen maatregelen toereikend zijn gebleken ( = evaluatie )
  • Er nieuwe risico’s of aandachtspunten zijn bijgekomen

Na het afronden van de risico inventarisatie RI&E, kunnen er afspraken gemaakt worden m.b.t. (jaarlijks) onderhoud van de RI&E en de kosten.

 Voor informatie over de risico-inventarisatie en prijzen bel 0521 - 344 121 of vult u ons contactformulier in, zodat we contact met u kunnen opnemen.