Arbo advies bureau Sandsure ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van bedrijfsveiligheid en arbozaken.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Advies en ondersteuning voor uw Risico-inventarisatie
 • Veiligheidskundige advies en ondersteuning bij uw VCA-certificering, werkplekinspectie, quickscan enz.
 • Interim ondersteuning en begeleiding voor uw arbobeleid
 • Ondersteuning van uw preventiemedewerker

Wij kunnen u antwoord geven op vragen over uw bedrijfsveiligheid. Samen met u kunnen wij de risico’s in kaart brengen en u adviseren hoe u deze op praktische wijze het beste kunt aanpakken.

Veilig werken

Veiligheid op de werkvloer en de waarde daarvan wordt door steeds meer bedrijven onderstreept. Iedere werkgever weet dat ongevallen niet goed zijn voor het bedrijf en de bedrijfsvoering. Helaas is het zo dat ongevallen soms gewoon niet te voorkomen zijn. Wel wordt u als werkgever geconfronteerd met de gevolgen en onderzoeken naar de oorzaak.

De volgende vragen zijn vaste onderdelen van zo’n onderzoek:

 • Hoe kon het ongeval gebeuren?
 • Was dit te voorkomen?
 • Zijn alle risico’s in het bedrijf recent in kaart gebracht en beoordeeld?
 • Heeft het bedrijf voldoende gedaan om het ongeval te voorkomen?
 • Hebben medewerkers fouten gemaakt?
 • Waren medewerkers voldoende geschoold en geïnformeerd over ogelijke gevaren/risico’s?
 • Was er voldoende toezicht?

Veiligheidsstructuur

Bedrijven zijn zich natuurlijk bewust van  het nut en de noodzaak veiligheid op de werkvloer.  Om de veiligheid in uw bedrijf goed regelen is specifieke kennis of opleiding vereist.  Omdat u deze niet altijd zelf heeft kunt u deze extern inhuren.  Naast advies kan Sandsure  u ondersteunen om een goede veiligheidsstructuur in uw bedrijf op te zetten.
Naast het opstellen van nieuwe documenten, maken we ook gebruik van uw eigen bestaande documenten/kennis, u heeft er tenslotte al in geïnvesteerd.
Ook zijn er bedrijven die door drukte het volledige veiligheidsbeleid bij ons onderbrengen.
Een andere mogelijk is ondersteuning op regiebasis /urenbasis.  Dat kan variëren van adviezen aan het management tot ondersteuning van de leidinggevende.