Arbo-adviesbureau Sandsure ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van bedrijfsveiligheid en arbozaken. Uw risico-inventarisatie, VCA-certificering, werkplekinspectie, quickscan enz. kan door ons worden uitgevoerd.

Wij kunnen u antwoord geven op vragen wat is veilig en wat niet. Samen met u kunnen wij de risico’s in kaart brengen en u adviseren hoe u deze op praktische wijze het beste kunt aanpakken.

Veilig werken

Veiligheid op de werkvloer en de waarde daarvan wordt door steeds meer bedrijven onderstreept. Iedere werkgever weet dat ongevallen niet goed zijn voor het bedrijf en de bedrijfsvoering. Helaas is het zo dat ongevallen soms gewoon niet te voorkomen zijn. Wel wordt u als werkgever geconfronteerd met de gevolgen en onderzoeken naar de oorzaak.

De volgende vragen zijn vaste onderdelen van zo’n onderzoek:

  • Hoe kon het ongeval gebeuren?
  • Was dit te voorkomen?
  • Zijn alle risico’s in het bedrijf recent in kaart gebracht en beoordeeld?
  • Heeft het bedrijf voldoende gedaan om het ongeval te voorkomen?
  • Hebben medewerkers fouten gemaakt?
  • Waren medewerkers voldoende geschoold en geïnformeerd over ogelijke gevaren/risico’s?
  • Was er voldoende toezicht?

Veiligheidsstructuur

Vaak is het zo dat uw bedrijf veel zaken al geregeld hebben, maar dat het aan tijd en of specifieke kennis.  Sandsure kan u ondersteunen om een goed veiligheidsstructuur in uw bedrijf op te zetten.

We gebruiken hiervoor dan ook uw bestaande documenten/kennis, u heeft er tenslotte al in geïnvesteerd.
Ook zijn er bedrijven die door drukte het volledige veiligheidsbeleid bij ons onderbrengen.
Een andere mogelijk is ondersteuning op regiebasis /urenbasis.  Dat kan variëren van adviezen aan het management tot ondersteuning van de leidinggevende.