Wij bieden ook Vind ons Contact opnemen

Open inschrijving

Heuvelenweg 34 i

0521 - 344 121

Advies

Veiligheid op de werkvloer en de waarde daarvan wordt door steeds meer bedrijven onderstreept. Iedere werkgever weet dat ongevallen niet goed zijn vor het bedijf en de bedrjfsvoering..Helaas is het zo dat ongevallen soms gewoon niet te voorkomen zijn. Wel wordt u als werkgever geconfronteerd met de gevolgen en onderzoeken naar de oorzaak.

De volgende vragen zijn vaste onderdeen van zo'n onderzoek:

  • Hoe kon het ongeval gebeuren?
  • Was dit te voorkomen?
  • Zijn alle risico's in het bedrijf recent ik kaart gebracht en beoordeeld?
  • Heeft het bedrijf voldoende gedaan om het ongeval te voorkomen?
  • Hebbben medewerkers fouten gemaakt?
  • Waren medewerkers voldoende geschoold en geinformeerd over ogelijke gevaren/risico's?
  • Was er voldoende toezicht?

Vaak is het zo dat bedrijven zaken al geregeld hebben, maar dat het aan tijd en of specifieke kennis ontbreekt om een veiligeheidsstructuur in het bedrijf op te zetten.

Al 10 jaar ondersteunen we bedrijven en instellingen op het gebied van arbozaken, zoals bijv. de risico-inventarisatie, werkplekinspecties, quickscans enz.

Wij kunnen u antwoord geven op vragen wat is veilig en wat niet. Samen met u kunnen wij de risisco's kaart brengen en u adviseren hoe u deze op pktsche wijzehet beste kunt aanpakken.
We gebruiken hiervoor dan ook uw bestaande documenten/kennis, u heeft er tenslotte al in geinvesteerd.
Ook zijn er bedrijven die door drukte het volledige veiligheidsbeleid bij ons onderbrengen. We ondersteunen op regiebasis, op urenbasis, dan direct de leidingevende bij maatregelen c.q. verbeteringen m.b.t. veilligheid op de werkvloer.

Onze werkwijze is praktisch, werkbaar en betaalbaar, hierdoor kunnen we ook kleine bedrijven die onderstuening bieden die ze nodig hebben.